Afrikaans nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero -
1 één Een -
2 Twee Twee -
3 Drie Drie -
4 Vier Vier -
5 Vijf Vyf -
6 Zes Ses -
7 Zeven Sewe -
8 Acht Agt -
9 Negen Nege -
10 Tien Tien -
11 Elf Elf -
12 Twaalf Twaalf -
13 Dertien Dertien -
14 Veertien Veertien -
15 Vijftien Vyftien -
16 Zestien Sestien -
17 Zeventien Sewentien -
18 Achttien Agtien -
19 Negentien Negentien -
20 Twintig Twintig -
21 Eenentwintig Twintig -
22 Tweeëntwintig Twee en twintig -
23 Drieëntwintig Drie en twintig -
24 Vierentwintig Vier en twintig -
25 Vijfentwintig Vyf en twintig -
26 Zesentwintig Ses en twintig -
27 Zevenentwintig Sewe en twintig -
28 Achtentwintig Twintig -
29 Negenentwintig Nege en twintig -
30 Dertig Dertig -
31 Eenendertig Dertig een -
32 Tweeëndertig Twee en dertig -
33 Drieëndertig Drie en dertig -
34 Vierendertig Dertig vier -
35 Vijfendertig Vyf en dertig -
36 Zesendertig Ses en dertig -
37 Zevenendertig Sewe en dertig -
38 Achtendertig Agt en dertig -
39 Negenendertig Dertig nege -
40 Veertig Veertig -
41 Eenenveertig Een en veertig -
42 Tweeenveertig Veertig twee -
43 Drieënveertig Veertig drie -
44 Vierenveertig Veertig vier -
45 Vijfenveertig Vyf en veertig -
46 Zesenveertig Ses en veertig -
47 Zevenenveertig Veertig sewe -
48 Achtenveertig Agt en veertig -
49 Negenenveertig Veertig nege -
50 Vijftig Vyftig -
51 Eenenvijftig Vyftig een -
52 Tweeënvijftig Twee en vyftig -
53 Drieënvijftig Vyftig drie -
54 Vierenvijftig Vier en vyftig -
55 Vijfenvijftig Vyf en vyftig -
56 Zesenvijftig Vyftig ses -
57 Zevenenvijftig Sewe en vyftig -
58 Achtenvijftig Agt en vyftig -
59 Negenenvijftig Vyftig nege -
60 Zestig Sestig -
61 Eenenzestig Een en sestig -
62 Tweeënzestig Twee en sestig -
63 Drieënzestig Sestig drie -
64 Vierenzestig Sestig vier -
65 Vijfenzestig Vyf en sestig -
66 Zesenzestig Sestig -
67 Zevenenzestig Sestig sewe -
68 Achtenzestig Sestig agt -
69 Negenenzestig Sestig nege -
70 Zeventig Sewentig -
71 Eenenzeventig Sewentig -
72 Tweeënzeventig Twee en sewentig -
73 Zeventig drie Sewentig drie -
74 Vierenzeventig Vier en sewentig -
75 Vijfenzeventig Vyf en sewentig -
76 Zesenzeventig Sewentig ses -
77 Zeventig zeven Sewe en sewentig -
78 Achtenzeventig Sewentig agt -
79 Negenenzeventig Sewentig nege -
80 Tachtig Tagtig -
81 Eenentachtig Tagtig een -
82 Tweeëntachtig Twee en tagtig -
83 Drieëntachtig Drie en tagtig -
84 Vierentachtig Vier en tagtig -
85 Vijfentachtig Vyf en tagtig -
86 Zesentachtig Ses en tagtig -
87 Zevenentachtig Sewe en tagtig -
88 Achtentachtig Agt en tagtig -
89 Negenentachtig Nege en tagtig -
90 Negentig Negentig -
91 Eenennegentig Negentig een -
92 Tweeënnegentig Negentig twee -
93 Drieënnegentig Negentig drie -
94 Vierennegentig Negentig vier -
95 Vijfennegentig Negentig vyf -
96 Zesennegentig Negentig ses -
97 Negentig zeven Negentig sewe -
98 Achtennegentig Negentig agt -
99 Negenennegentig Negentig -
100 Honderd Een honderd -