Bask nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Zero -
1 één Bat -
2 Twee Bi -
3 Drie Hiru -
4 Vier Lau -
5 Vijf Bost -
6 Zes Sei -
7 Zeven Zazpi -
8 Acht Zortzi -
9 Negen bederatzi -
10 Tien Hamar -
11 Elf Hamaika -
12 Twaalf Hamabi -
13 Dertien Hamahiru -
14 Veertien Hamalau -
15 Vijftien Hamabost -
16 Zestien Hamasei -
17 Zeventien Hamazazpi -
18 Achttien Hamazortzi -
19 Negentien Hemeretzi -
20 Twintig Hogei -
21 Eenentwintig Hogei bat -
22 Tweeëntwintig Hogei bi -
23 Drieëntwintig Hogei hiru -
24 Vierentwintig Hogei lau -
25 Vijfentwintig Hogei bost -
26 Zesentwintig Hogei sei -
27 Zevenentwintig Hogei zazpi -
28 Achtentwintig Hogei zortzi -
29 Negenentwintig Hogei bederatzi -
30 Dertig Hogeita hamar -
31 Eenendertig Hogeita bat -
32 Tweeëndertig Hogeita bi -
33 Drieëndertig Hogeita hiru -
34 Vierendertig Hogeita lau -
35 Vijfendertig Hogeita bost -
36 Zesendertig Hogeita sei -
37 Zevenendertig Hogeita zazpi -
38 Achtendertig Hogeita zortzi -
39 Negenendertig Hogeita bederatzi -
40 Veertig Berrogei -
41 Eenenveertig Berrogei bat -
42 Tweeenveertig Berrogeita bi -
43 Drieënveertig Berrogeita hiru -
44 Vierenveertig Berrogeita lau -
45 Vijfenveertig Berrogeita bost -
46 Zesenveertig Berrogeita sei -
47 Zevenenveertig Berrogeita zazpi -
48 Achtenveertig Berrogeita zortzi -
49 Negenenveertig Berrogeita bederatzi -
50 Vijftig Berrogeita -
51 Eenenvijftig Berrogeita bat -
52 Tweeënvijftig Berrogeita bi -
53 Drieënvijftig Berrogeita hiru -
54 Vierenvijftig Berrogeita lau -
55 Vijfenvijftig Berrogeita bost -
56 Zesenvijftig Berrogeita sei -
57 Zevenenvijftig Berrogeita zazpi -
58 Achtenvijftig Berrogeita zortzi -
59 Negenenvijftig Berrogeita bederatzi -
60 Zestig Hirurogei -
61 Eenenzestig Hirurogeita bat -
62 Tweeënzestig Hirurogeita bi -
63 Drieënzestig Hirurogeita hiru -
64 Vierenzestig Hirurogeita lau -
65 Vijfenzestig Hirurogeita bost -
66 Zesenzestig Hirurogeita sei -
67 Zevenenzestig Hirurogeita zazpi -
68 Achtenzestig Hirurogeita zortzi -
69 Negenenzestig Hirurogeita bederatzi -
70 Zeventig Hirurogeita -
71 Eenenzeventig Hirurogeita hamar bat -
72 Tweeënzeventig Hirurogeita bi -
73 Zeventig drie Hirurogeita hiru -
74 Vierenzeventig Hirurogeita lau -
75 Vijfenzeventig Hirurogeita hamabost -
76 Zesenzeventig Hirurogeita sei -
77 Zeventig zeven Hirurogeita zazpi -
78 Achtenzeventig Hirurogeita zortzi -
79 Negenenzeventig Hirurogeita bederatzi -
80 Tachtig Laurogei -
81 Eenentachtig Laurogei bat -
82 Tweeëntachtig Laurogeita bi -
83 Drieëntachtig Laurogeita hiru -
84 Vierentachtig Laurogeita lau -
85 Vijfentachtig Laurogeita bost -
86 Zesentachtig Laurogeita sei -
87 Zevenentachtig Laurogeita zazpi -
88 Achtentachtig Laurogeita zortzi -
89 Negenentachtig Laurogeita bederatzi -
90 Negentig Laurogeita hamar -
91 Eenennegentig Laurogeita bat -
92 Tweeënnegentig Laurogeita bi -
93 Drieënnegentig Laurogeita hiru -
94 Vierennegentig Laurogeita lau -
95 Vijfennegentig Laurogeita bost -
96 Zesennegentig Laurogeita sei -
97 Negentig zeven Laurogeita zazpi -
98 Achtennegentig Laurogeita zortzi -
99 Negenennegentig Laurogeita bederatzi -
100 Honderd Ehun -