Bulgarian nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul нула -
1 één един -
2 Twee два -
3 Drie три -
4 Vier четири -
5 Vijf пет -
6 Zes шест -
7 Zeven седем -
8 Acht осем -
9 Negen девет -
10 Tien десет -
11 Elf единадесет -
12 Twaalf дванадесет -
13 Dertien тринадесет -
14 Veertien четиринадесет -
15 Vijftien петнадесет -
16 Zestien шестнадесет -
17 Zeventien седемнадесет -
18 Achttien осемнадесет -
19 Negentien деветнадесет -
20 Twintig двадесет -
21 Eenentwintig Двадесет и един -
22 Tweeëntwintig Двадесет и две -
23 Drieëntwintig Двадесет и три -
24 Vierentwintig Двадесет и четири -
25 Vijfentwintig Двадесет и пет -
26 Zesentwintig Двадесет и шест -
27 Zevenentwintig Двадесет и седем -
28 Achtentwintig Двадесет и осем -
29 Negenentwintig Двадесет и девет -
30 Dertig тридесет -
31 Eenendertig Тридесет и една -
32 Tweeëndertig Тридесет и две -
33 Drieëndertig Тридесет и три -
34 Vierendertig Тридесет и четири -
35 Vijfendertig Тридесет и пет -
36 Zesendertig Тридесет и шест -
37 Zevenendertig Тридесет и седем -
38 Achtendertig Тридесет и осем -
39 Negenendertig Тридесет и девет -
40 Veertig четиридесет -
41 Eenenveertig Forty една -
42 Tweeenveertig Forty двама -
43 Drieënveertig Forty три -
44 Vierenveertig Четиридесет и четири -
45 Vijfenveertig четиридесет и пет -
46 Zesenveertig Четиридесет и шест -
47 Zevenenveertig четиридесет и седем -
48 Achtenveertig Четиридесет и осем -
49 Negenenveertig четиридесет и девет -
50 Vijftig петдесет -
51 Eenenvijftig Петдесет една -
52 Tweeënvijftig Петдесет двама -
53 Drieënvijftig петдесет и три -
54 Vierenvijftig Петдесет и четири -
55 Vijfenvijftig Петдесет и пет -
56 Zesenvijftig Петдесет и шест -
57 Zevenenvijftig Петдесет и седем -
58 Achtenvijftig Петдесет и осем -
59 Negenenvijftig Петдесет и девет -
60 Zestig шейсет -
61 Eenenzestig Шестдесет една -
62 Tweeënzestig Шейсет и две -
63 Drieënzestig шестдесет и три -
64 Vierenzestig Шестдесет и четири -
65 Vijfenzestig Шестдесет и пет -
66 Zesenzestig шестдесет и шест -
67 Zevenenzestig Шестдесет и седем -
68 Achtenzestig Шестдесет и осем -
69 Negenenzestig Шестдесет и девет -
70 Zeventig седемдесет -
71 Eenenzeventig Седемдесет една -
72 Tweeënzeventig Седемдесет двама -
73 Zeventig drie Седемдесет три -
74 Vierenzeventig Седемдесет и четири -
75 Vijfenzeventig Седемдесет и пет -
76 Zesenzeventig Седемдесет и шест -
77 Zeventig zeven Седемдесет и седем -
78 Achtenzeventig Седемдесет и осем -
79 Negenenzeventig Седемдесет и девет -
80 Tachtig осемдесет -
81 Eenentachtig Осемдесет една -
82 Tweeëntachtig Осемдесет двама -
83 Drieëntachtig Осемдесет три -
84 Vierentachtig Осемдесет и четири -
85 Vijfentachtig Осемдесет и пет -
86 Zesentachtig Осемдесет и шест -
87 Zevenentachtig Осемдесет и седем -
88 Achtentachtig Осемдесет и осем -
89 Negenentachtig Осемдесет и девет -
90 Negentig деветдесет -
91 Eenennegentig Деветдесет една -
92 Tweeënnegentig Деветдесет двама -
93 Drieënnegentig Деветдесет три -
94 Vierennegentig Деветдесет и четири -
95 Vijfennegentig Деветдесет и пет -
96 Zesennegentig Деветдесет и шест -
97 Negentig zeven Деветдесет и седем -
98 Achtennegentig Деветдесет и осем -
99 Negenennegentig Деветдесет и девет -
100 Honderd сто -