Chinees nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul
1 één
2 Twee
3 Drie
4 Vier
5 Vijf
6 Zes
7 Zeven
8 Acht
9 Negen
10 Tien
11 Elf 十一
12 Twaalf 十二
13 Dertien 十三
14 Veertien 十四
15 Vijftien 十五
16 Zestien 十六
17 Zeventien 十七
18 Achttien 十八
19 Negentien 十九
20 Twintig 二十
21 Eenentwintig 二十一
22 Tweeëntwintig 二十二
23 Drieëntwintig 二十三
24 Vierentwintig 二十四
25 Vijfentwintig 二十五
26 Zesentwintig 二十六
27 Zevenentwintig 二十七
28 Achtentwintig 二十八
29 Negenentwintig 二十九
30 Dertig 三十
31 Eenendertig 三十一
32 Tweeëndertig 三十二
33 Drieëndertig 三十三
34 Vierendertig 三十四
35 Vijfendertig 三十五
36 Zesendertig 三十六
37 Zevenendertig 三十七
38 Achtendertig 三十八
39 Negenendertig 三十九
40 Veertig 四十
41 Eenenveertig 四十一
42 Tweeenveertig 四十二
43 Drieënveertig 四十三
44 Vierenveertig 四十四
45 Vijfenveertig 四十五
46 Zesenveertig 四十六
47 Zevenenveertig 四十七
48 Achtenveertig 四十八
49 Negenenveertig 四十九
50 Vijftig 五十
51 Eenenvijftig 五十一
52 Tweeënvijftig 五十二
53 Drieënvijftig 五十三
54 Vierenvijftig 五十四
55 Vijfenvijftig 五十五
56 Zesenvijftig 五十六
57 Zevenenvijftig 五十七
58 Achtenvijftig 五十八
59 Negenenvijftig 五十九
60 Zestig 六十
61 Eenenzestig 六十一
62 Tweeënzestig 六十二
63 Drieënzestig 六十三
64 Vierenzestig 六十四
65 Vijfenzestig 六十五
66 Zesenzestig 六十六
67 Zevenenzestig 六十七
68 Achtenzestig 六十八
69 Negenenzestig 六十九
70 Zeventig 七十
71 Eenenzeventig 七十一
72 Tweeënzeventig 七十二
73 Zeventig drie 七十三
74 Vierenzeventig 七十四
75 Vijfenzeventig 七十五
76 Zesenzeventig 七十六
77 Zeventig zeven 七十七
78 Achtenzeventig 七十八
79 Negenenzeventig 七十九
80 Tachtig 八十
81 Eenentachtig 八十一
82 Tweeëntachtig 八十二
83 Drieëntachtig 八十三
84 Vierentachtig 八十四
85 Vijfentachtig 八十五
86 Zesentachtig 八十六
87 Zevenentachtig 八十七
88 Achtentachtig 八十八
89 Negenentachtig 八十九
90 Negentig 九十
91 Eenennegentig 九十一
92 Tweeënnegentig 九十二
93 Drieënnegentig 九十三
94 Vierennegentig 九十四
95 Vijfennegentig 九十五
96 Zesennegentig 九十六
97 Negentig zeven 九十七
98 Achtennegentig 九十八
99 Negenennegentig 九十九
100 Honderd