Deens nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nul -
1 één 3 -
2 Twee To -
3 Drie Tre -
4 Vier Fire -
5 Vijf Fem -
6 Zes Seks -
7 Zeven Syv -
8 Acht Otte -
9 Negen Ni -
10 Tien Ti -
11 Elf Elleve -
12 Twaalf Tolv -
13 Dertien Tretten -
14 Veertien Fjorten -
15 Vijftien Femten -
16 Zestien Seksten -
17 Zeventien Sytten -
18 Achttien Atten -
19 Negentien Nitten -
20 Twintig Tyve -
21 Eenentwintig Tyve én -
22 Tweeëntwintig Tyve to -
23 Drieëntwintig Tyve tre -
24 Vierentwintig Fireogtyve -
25 Vijfentwintig Femogtyve -
26 Zesentwintig Tyve seks -
27 Zevenentwintig Tyve syv -
28 Achtentwintig Tyve otte -
29 Negenentwintig Tyve ni -
30 Dertig Tredive -
31 Eenendertig Enogtredive -
32 Tweeëndertig Toogtredive -
33 Drieëndertig Treogtredive -
34 Vierendertig Fireogtredive -
35 Vijfendertig Femogtredive -
36 Zesendertig Seksogtredive -
37 Zevenendertig Syvogtredive -
38 Achtendertig Otteogtredive -
39 Negenendertig Tredive ni -
40 Veertig Fyrre -
41 Eenenveertig Enogfyrre -
42 Tweeenveertig Toogfyrre -
43 Drieënveertig Treogfyrre -
44 Vierenveertig Fireogfyrre -
45 Vijfenveertig Femogfyrre -
46 Zesenveertig Seksogfyrre -
47 Zevenenveertig Syvogfyrre -
48 Achtenveertig Otteogfyrre -
49 Negenenveertig Fyrre ni -
50 Vijftig Halvtreds -
51 Eenenvijftig Fifty ene -
52 Tweeënvijftig Fifty to -
53 Drieënvijftig Fifty tre -
54 Vierenvijftig Fifty fire -
55 Vijfenvijftig Fifty fem -
56 Zesenvijftig Fifty seks -
57 Zevenenvijftig Fifty syv -
58 Achtenvijftig Fifty otte -
59 Negenenvijftig Fifty ni -
60 Zestig Tress -
61 Eenenzestig Enogtres -
62 Tweeënzestig Sixty to -
63 Drieënzestig Treogtres -
64 Vierenzestig Sixty fire -
65 Vijfenzestig Sixty fem -
66 Zesenzestig Sixty seks -
67 Zevenenzestig Sixty syv -
68 Achtenzestig Sixty otte -
69 Negenenzestig Sixty ni -
70 Zeventig Halvfjerds -
71 Eenenzeventig Halvfjerds en -
72 Tweeënzeventig Seventy to -
73 Zeventig drie Halvfjerds tre -
74 Vierenzeventig Seventy fire -
75 Vijfenzeventig Halvfjerds fem -
76 Zesenzeventig Halvfjerds seks -
77 Zeventig zeven Halvfjerds syv -
78 Achtenzeventig Halvfjerds otte -
79 Negenenzeventig Halvfjerds ni -
80 Tachtig Firs -
81 Eenentachtig Firs ene -
82 Tweeëntachtig Firs to -
83 Drieëntachtig Eighty tre -
84 Vierentachtig Eighty fire -
85 Vijfentachtig Eighty fem -
86 Zesentachtig Firs seks -
87 Zevenentachtig Firs syv -
88 Achtentachtig Eighty otte -
89 Negenentachtig Firs ni -
90 Negentig Ninety -
91 Eenennegentig Halvfems én -
92 Tweeënnegentig Halvfems to -
93 Drieënnegentig Ninety tre -
94 Vierennegentig Halvfems fire -
95 Vijfennegentig Ninety fem -
96 Zesennegentig Ninety Six -
97 Negentig zeven Ninety syv -
98 Achtennegentig Halvfems otte -
99 Negenennegentig Ninety Nine -
100 Honderd Et hundrede -