Duitse nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Null
1 één Eins
2 Twee Zwei
3 Drie Drei
4 Vier Vier
5 Vijf Fünf
6 Zes Sechs
7 Zeven Sieben
8 Acht Acht
9 Negen Neun
10 Tien Zehn
11 Elf Elf
12 Twaalf Zwölf
13 Dertien Dreizehn
14 Veertien Vierzehn
15 Vijftien Fünfzehn
16 Zestien Sechzehn
17 Zeventien Siebzehn
18 Achttien Achtzehn
19 Negentien Neunzehn
20 Twintig Zwanzig
21 Eenentwintig Einundzwanzig
22 Tweeëntwintig Zweiundzwanzig
23 Drieëntwintig Dreiundzwanzig
24 Vierentwintig Vierundzwanzig
25 Vijfentwintig Fϋnfundzwanzig
26 Zesentwintig Sechsundzwanzig
27 Zevenentwintig Siebenundzwanzig
28 Achtentwintig Achtundzwanzig
29 Negenentwintig Neunundzwanzig
30 Dertig Dreißig
31 Eenendertig Einunddreißig
32 Tweeëndertig Zweiunddreißig
33 Drieëndertig Dreiunddreißig
34 Vierendertig Vierunddreißig
35 Vijfendertig Fϋnfunddreißig
36 Zesendertig Sechsunddreißig
37 Zevenendertig Siebenunddreißig
38 Achtendertig Achtunddreißig
39 Negenendertig Neununddreißig
40 Veertig Vierzig
41 Eenenveertig Einundvierzig
42 Tweeenveertig Zweiundvierzig
43 Drieënveertig Dreiundvierzig
44 Vierenveertig Vierundvierzig
45 Vijfenveertig Fϋnfundvierzig
46 Zesenveertig Sechsundvierzig
47 Zevenenveertig Siebenundvierzig
48 Achtenveertig Achtundvierzig
49 Negenenveertig Neunundvierzig
50 Vijftig Fϋnfzig
51 Eenenvijftig Einundfϋnfzig
52 Tweeënvijftig Zweiundfϋnfzig
53 Drieënvijftig Dreiundfϋnfzig
54 Vierenvijftig Vierundfϋnfzig
55 Vijfenvijftig Fϋnfundfϋnfzig
56 Zesenvijftig Sechsundfϋnfzig
57 Zevenenvijftig Siebenundfϋnfzig
58 Achtenvijftig Achtundfϋnfzig
59 Negenenvijftig Neunundfünfzig
60 Zestig Sechzig
61 Eenenzestig Einundsechzig
62 Tweeënzestig Zweiundsechzig
63 Drieënzestig Dreiundsechzig
64 Vierenzestig Vierundsechzig
65 Vijfenzestig Fϋnfundsechzig
66 Zesenzestig Sechsundsechzig
67 Zevenenzestig Siebenundsechzig
68 Achtenzestig Achtundsechzig
69 Negenenzestig Neunundsechzig
70 Zeventig Siebzig
71 Eenenzeventig Einundsiebzig
72 Tweeënzeventig Zweiundsiebzig
73 Zeventig drie Dreiundsiebzig
74 Vierenzeventig Vierundsiebzig
75 Vijfenzeventig Fϋnfundsiebzig
76 Zesenzeventig Sechsundsiebzig
77 Zeventig zeven Siebenundsiebzig
78 Achtenzeventig Achtundsiebzig
79 Negenenzeventig Neunundsiebzig
80 Tachtig Achtzig
81 Eenentachtig Einundachtzig
82 Tweeëntachtig Zweiundachtzig
83 Drieëntachtig Dreiundachtzig
84 Vierentachtig Vierundachtzig
85 Vijfentachtig Fϋnfundachtzig
86 Zesentachtig Sechsundachtzig
87 Zevenentachtig Siebenundachtzig
88 Achtentachtig Achtundachtzig
89 Negenentachtig Neunundachtzig
90 Negentig Neunzig
91 Eenennegentig Einundneunzig
92 Tweeënnegentig Zweiundneunzig
93 Drieënnegentig Dreiundneunzig
94 Vierennegentig Vierundneunzig
95 Vijfennegentig Fϋnfundneunzig
96 Zesennegentig Sechsundneunzig
97 Negentig zeven Siebenundneunzig
98 Achtennegentig Achtundneunzig
99 Negenennegentig Neunundneunzig
100 Honderd Hundert