Esperanto nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nulo -
1 één Unu -
2 Twee Du -
3 Drie Tri -
4 Vier Kvar -
5 Vijf Kvin -
6 Zes Ses -
7 Zeven Sep -
8 Acht Ok -
9 Negen Naŭ -
10 Tien Dek -
11 Elf Levas -
12 Twaalf Dekdu -
13 Dertien Thirteen -
14 Veertien Dek kvar -
15 Vijftien Dek kvin -
16 Zestien Dekses -
17 Zeventien Deksep -
18 Achttien Dekok -
19 Negentien Deknaŭ -
20 Twintig Dudek -
21 Eenentwintig Dudek unu -
22 Tweeëntwintig Dudek du -
23 Drieëntwintig Dudek tri -
24 Vierentwintig Dudek kvar -
25 Vijfentwintig Dudek kvin -
26 Zesentwintig Dudek ses -
27 Zevenentwintig Dudek sep -
28 Achtentwintig Dudek ok -
29 Negenentwintig Dudek naŭ -
30 Dertig Tridek -
31 Eenendertig Tridek unu -
32 Tweeëndertig Tridek du -
33 Drieëndertig Tridek tri -
34 Vierendertig Tridek kvar -
35 Vijfendertig Tridek kvin -
36 Zesendertig Tridek ses -
37 Zevenendertig Tridek sep -
38 Achtendertig Tridek ok -
39 Negenendertig Tridek naŭ -
40 Veertig Kvardek -
41 Eenenveertig Kvardek unu -
42 Tweeenveertig Kvardek du -
43 Drieënveertig Kvardek tri -
44 Vierenveertig Kvardek kvar -
45 Vijfenveertig Kvardek kvin -
46 Zesenveertig Kvardek ses -
47 Zevenenveertig Kvardek sep -
48 Achtenveertig Kvardek ok -
49 Negenenveertig Kvardek naŭ -
50 Vijftig Kvindek -
51 Eenenvijftig Kvindek unu -
52 Tweeënvijftig Kvindek du -
53 Drieënvijftig Kvindek tri -
54 Vierenvijftig Kvindek kvar -
55 Vijfenvijftig Kvindek kvin -
56 Zesenvijftig Kvindek ses -
57 Zevenenvijftig Kvindek sep -
58 Achtenvijftig Kvindek ok -
59 Negenenvijftig Kvindek naŭ -
60 Zestig Sesdek -
61 Eenenzestig Sesdek unu -
62 Tweeënzestig Sesdek du -
63 Drieënzestig Sesdek tri -
64 Vierenzestig Sesdek kvar -
65 Vijfenzestig Sesdek kvin -
66 Zesenzestig Sesdek ses -
67 Zevenenzestig Sesdek sep -
68 Achtenzestig Sesdek ok -
69 Negenenzestig Sesdek naŭ -
70 Zeventig Sepdek -
71 Eenenzeventig Sepdek unu -
72 Tweeënzeventig Sepdek du -
73 Zeventig drie Sepdek tri -
74 Vierenzeventig Sepdek kvar -
75 Vijfenzeventig Sepdek kvin -
76 Zesenzeventig Sepdek ses -
77 Zeventig zeven Sepdek sep -
78 Achtenzeventig Sepdek ok -
79 Negenenzeventig Sepdek naŭ -
80 Tachtig Okdek -
81 Eenentachtig Okdek unu -
82 Tweeëntachtig Okdek du -
83 Drieëntachtig Okdek tri -
84 Vierentachtig Okdek kvar -
85 Vijfentachtig Okdek kvin -
86 Zesentachtig Okdek ses -
87 Zevenentachtig Okdek sep -
88 Achtentachtig Okdek ok -
89 Negenentachtig Okdek naŭ -
90 Negentig Naŭdek -
91 Eenennegentig Naŭdek unu -
92 Tweeënnegentig Naŭdek du -
93 Drieënnegentig Naŭdek tri -
94 Vierennegentig Naŭdek kvar -
95 Vijfennegentig Naŭdek kvin -
96 Zesennegentig Naŭdek ses -
97 Negentig zeven Naŭdek sep -
98 Achtennegentig Naŭdek ok -
99 Negenennegentig Naŭdek naŭ -
100 Honderd Cent -