Fins nummers van 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nul Nolla
1 één Yksi
2 Twee Kaksi
3 Drie Kolme
4 Vier Neljä
5 Vijf Viisi
6 Zes Kuusi
7 Zeven Seitsemän
8 Acht Kahdeksan
9 Negen Yhdeksän
10 Tien Kymmenen
11 Elf Yksitoista
12 Twaalf Kaksitoista
13 Dertien Kolmetoista
14 Veertien Neljätoista
15 Vijftien Viisitoista
16 Zestien Kuusitoista
17 Zeventien Seitsemäntoista
18 Achttien Kahdeksantoista
19 Negentien Yhdeksäntoista
20 Twintig Kaksikymmentä
21 Eenentwintig Kaksikymmentäyksi
22 Tweeëntwintig Kaksikymmentäkaksi
23 Drieëntwintig Kaksikymmentä kolme
24 Vierentwintig Kaksikymmentäneljä
25 Vijfentwintig Kaksikymmentäviisi
26 Zesentwintig Kaksikymmentä kuusi
27 Zevenentwintig Kaksikymmentä seitsemän
28 Achtentwintig Kaksikymmentäkahdeksan
29 Negenentwintig Kaksikymmentä yhdeksän
30 Dertig Kolmekymmentä
31 Eenendertig Kolmekymmentäyksi
32 Tweeëndertig Kolmekymmentäkaksi
33 Drieëndertig Kolmekymmentä kolme
34 Vierendertig Kolmekymmentä neljä
35 Vijfendertig Kolmekymmentä viisi
36 Zesendertig Kolmekymmentä kuusi
37 Zevenendertig Kolmekymmentäseitsemän
38 Achtendertig Kolmekymmentä kahdeksan
39 Negenendertig Kolmekymmentä yhdeksän
40 Veertig Neljäkymmentä
41 Eenenveertig Neljäkymmentä yksi
42 Tweeenveertig Neljäkymmentä kaksi
43 Drieënveertig Neljäkymmentä kolme
44 Vierenveertig Neljäkymmentä neljä
45 Vijfenveertig Neljäkymmentäviisi
46 Zesenveertig Neljäkymmentä kuusi
47 Zevenenveertig Neljäkymmentä seitsemän
48 Achtenveertig Neljäkymmentä kahdeksan
49 Negenenveertig Neljäkymmentä yhdeksän
50 Vijftig Viisikymmentä
51 Eenenvijftig Viisikymmentä yksi
52 Tweeënvijftig Viisikymmentä kaksi
53 Drieënvijftig Viisikymmentä kolme
54 Vierenvijftig Viisikymmentä neljä
55 Vijfenvijftig Viisikymmentä viisi
56 Zesenvijftig Viisikymmentä kuusi
57 Zevenenvijftig Viisikymmentä seitsemän
58 Achtenvijftig Viisikymmentä kahdeksan
59 Negenenvijftig Viisikymmentä yhdeksän
60 Zestig Kuusikymmentä
61 Eenenzestig Kuusikymmentä yksi
62 Tweeënzestig Kuusikymmentä kaksi
63 Drieënzestig Kuusikymmentäkolme
64 Vierenzestig Kuusikymmentä neljä
65 Vijfenzestig Kuusikymmentä viisi
66 Zesenzestig Kuusikymmentä kuusi
67 Zevenenzestig Kuusikymmentä seitsemän
68 Achtenzestig Kuusikymmentä kahdeksan
69 Negenenzestig Kuusikymmentä yhdeksän
70 Zeventig Seitsemänkymmentä
71 Eenenzeventig Seitsemänkymmentä yksi
72 Tweeënzeventig Seitsemänkymmentä kaksi
73 Zeventig drie Seitsemänkymmentä kolme
74 Vierenzeventig Seitsemänkymmentä neljä
75 Vijfenzeventig Seitsemänkymmentä viisi
76 Zesenzeventig Seitsemänkymmentä kuusi
77 Zeventig zeven Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Achtenzeventig Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Negenenzeventig Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Tachtig Kahdeksankymmentä
81 Eenentachtig Kahdeksankymmentä yksi
82 Tweeëntachtig Kahdeksankymmentä kaksi
83 Drieëntachtig Kahdeksankymmentä kolme
84 Vierentachtig Kahdeksankymmentä neljä
85 Vijfentachtig Kahdeksankymmentä viisi
86 Zesentachtig Kahdeksankymmentä kuusi
87 Zevenentachtig Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Achtentachtig Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Negenentachtig Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Negentig Yhdeksänkymmentä
91 Eenennegentig Yhdeksänkymmentäyksi
92 Tweeënnegentig Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Drieënnegentig Ninety kolme
94 Vierennegentig Ninety neljä
95 Vijfennegentig Yhdeksänkymmentä viisi
96 Zesennegentig Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Negentig zeven Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Achtennegentig Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Negenennegentig Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Honderd Sata